Disclaimer
Shoppzz sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Shoppzz.

Door Shoppzz per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Shoppzz staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Privacy
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Persoonlijke gegevens van gebruikers worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Shoppzz houdt zich strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Vastleggen en verwerking van gegevens
De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Shoppzz te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Shoppzz.

Beveiliging gegevens
Shoppzz maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Clickgedrag
Op de website van Shoppzz worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Links naar websites en cookies van andere partijen
Op de site van Shoppzz staan hyperlinks naar andere websites. Shoppzz is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid van websites waarnaar Shoppzz  verwijst. Ook is Shoppzz niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren.

Wijzigingen
Shoppzz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Check daarom regelmatig de disclaimer voor eventuele aanpassingen. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.


Het volgende internetadres wordt automatisch geopend:
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies
Webwinkel Keurmerk en klantbeoordelingen